Blue Flower

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva "Paul Popescu Neveanu" - Proiect Erasmus+

TITLU PROIECT: Șanse egale pentru toți | Equal chances for all

DURATA PROIECTULUI: 24 luni

VALOAREA GRANTULUI APROBAT: 44.760 euro

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI LA ACTIVITĂȚILE DE MOBILITATE: 18

PARTICIPANȚI: cadre didactice ale C.S.E.I. „Paul Popescu Neveanu” Timișoara

NUMĂR CURSURI: 3

 • CREATIVE METHODS IN SPECIAL NEEDS EDUCATION - propus pentru perioada 17.01.2022 - 23.01.2022 in Santa Cruz de Tenerife (Spania) - informatii despre curs gasiti aici;
 • INCLUSIVE METHODOLOGIES IN THE CLASSROOM - propus pentru perioada 28.02.2022 - 04.03.2022 in Valencia (Spania) - informatii despre curs gasiti aici;
 • SPECIAL NEEDS AND INCLUSIVE EDUCATION, THE ITALIAN EXPERIENCE OF OVERCOMING SEGREGATION - propus pentru perioada 27.03.2022 - 02.04.2022 in Bologna (Italia) - informatii despre curs gasiti aici.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • dezvoltarea competențelor de specialitate pentru un număr de 18 cadre didactice de la CSEI „Paul Popescu Neveanu” Timișoara, prin participarea la cursuri de formare profesională finanțate prin programul Erasmus+ în perioada de mobilitate a proiectului, în vederea creșterii calității serviciilor educaționale oferite elevilor cu CES;
 • transmiterea cunoștințelor dobândite de către cadrele didactice participante la cursurile de formare profesională E+, cadrelor didactice din învățământul special și special integrat din centru;
 • creșterea nivelului rezultatelor școlare (media la purtare și media generală) și a incluziunii socio-școlare a elevilor centrului prin implementarea metodologiilor educaționale inovative învățate de către cadrele didactice participante la cursurile de formare profesionala Erasmus+.

DISEMINARE SI TRANSFER DE REZULTATE:

 • Ghid de utilizare a metodelor creative in educatia copiilor cu CES - găsiți aici;
 • Metode de predare inovative in clasa incluziva. Invatarea experientiala prin metode nonformale. Metoda outdoor-”Clasa fara pereti” - găsiți aici;
 • Ghid metodologic-Nevoi speciale si educatie incluziva, experienta italiana in depasirea segregarii - găsiți aici.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 1. Cerere pentru înscrierea la concursul de selecție;
 2. CV în format european care să cuprindă activități relevante pentru proiect;
 3. Scrisoare de intenție - în care candidatul va menționa propunerile privind modalitățile de diseminare, precum și modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect (diseminare, follow-up);
 4. Document de atestare/declarație pe propria răspundere privind competențele de comunicare în lb engleză, nivel minim B2;
 5. Document de atestare/declarație pe propria răspundere privind competențele de utilizare a calculatorului și a internetului;
 6. Declarație privind angajamentul de a participa la activitățile de pregătire a mobilității și de respectare a programului cursului;
 7. Declarație privind angajamentul de a realiza activități de diseminare și de follow-up;
 8. Declarație privind angajamentul de cofinanțare a mobilității;
 9. Fișă de evaluare;
 10. Documentele justificative.
*Notă:
 • fiecare candidat poate participa la un singur curs. Nu sunt acceptate mobilități dublate.
 • paginile dosarului vor fi numerotate, iar pagina corespunzătoare fiecărui document va fi trecută în OPIS
DEPUNEREA DOSARELOR:
 • perioada de depunere: 18.11.2021 - 19.11.2021, pâna la orele 16.00
 • dosarele se înregistrează și se depun la secretariatul C.S.E.I. „P.P. Neveanu”

LINKURI UTILE:

 • Site-ul programului Erasmus+ al Uniunii Europene - informatii gasiti aici;
 • Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale - informatii gasiti aici;
 • Direcţia de Sănătate Publică Timiş - Ministerul Sănătăţii - informatii gasiti aici;
 • eTwinning - informatii gasiti aici;
 • Online Linguistic Support - informatii gasiti aici;
 • Improve your language skills for free! - informatii gasiti aici;
 • CV Europass - informatii gasiti aici.