Blue Flower

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Managementul personalului

Personalul de conducere bine pregatit asigura desfasurarea unui invatamant de calitate la standard inalt impreuna cu personalul didactic, cadre didactice cu specialitate in domeniu psihopedagogiei speciale. Acestora li se alatura personalul didactic auxiliar si cel nedidactic. Mai mult...

Managementul grupei si clasei de copii

Principala noastra tinta sunt copiii cu cerinte educationale speciale care au nevoie de masuri educative, psihologice, pedagogice, sociale si medicale deosebite in vederea reabilitarii si recuperarii intarzierilor din dezvoltarea copiilor. Ne planificam munca in functie de specificul diagnosticului stabilit de comisiile de specialitate si sustinem un program recuperator aplicat de la o varsta timpurie, bine structurat, individulaizat si complex. Forma de invatamânt pe care functionam este invatamânt de zi. Copiii inclusi in programul nostru de terapie sunt copii de la Centrul pentru Educatie Incluziva "Paul Popescu Neveanu" si copii integrati in invatamintul public de la gradinitele si scolile invatamântului public care integreaza copii cu C.E.S. Varsta si tipurile de deficienta pe care le avem in vedere sunt variate. Mai mult...

Resurse materiale

Institutia noastra dispune de sali de clasa, cabinete de specialitate, cabinete medicale, ateliere, laboratoare si alte incaperi destinate cazarii. Toate incaperile sunt dotate cu mobilier nou si modern, atmosfera din institutie fiind calda si primitoare. Mentionam ca oferim accesibilitate la mijloce de invatamant specifice si la auxiliare curriculare, suntem un centru de informare si documentare pe probleme de invatamant incluziv. Mai mult...