Blue Flower

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva "Paul Popescu Neveanu" - Proiect Erasmus+

TITLU PROIECT: Șanse egale pentru toți | Equal chances for all

DURATA PROIECTULUI: 24 luni

VALOAREA GRANTULUI APROBAT: 44.760 euro

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI LA ACTIVITĂȚILE DE MOBILITATE: 18

PARTICIPANȚI: cadre didactice ale C.S.E.I. „Paul Popescu Neveanu” Timișoara

NUMĂR CURSURI: 3

 • CREATIVE METHODS IN SPECIAL NEEDS EDUCATION - propus pentru perioada 17.01.2022 - 23.01.2022 in Santa Cruz de Tenerife (Spania) - informatii despre curs gasiti aici;
 • INCLUSIVE METHODOLOGIES IN THE CLASSROOM - propus pentru perioada 28.02.2022 - 04.03.2022 in Valencia (Spania) - informatii despre curs gasiti aici;
 • SPECIAL NEEDS AND INCLUSIVE EDUCATION, THE ITALIAN EXPERIENCE OF OVERCOMING SEGREGATION - propus pentru perioada 27.03.2022 - 02.04.2022 in Bologna (Italia) - informatii despre curs gasiti aici.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • dezvoltarea competențelor de specialitate pentru un număr de 18 cadre didactice de la CSEI „Paul Popescu Neveanu” Timișoara, prin participarea la cursuri de formare profesională finanțate prin programul Erasmus+ în perioada de mobilitate a proiectului, în vederea creșterii calității serviciilor educaționale oferite elevilor cu CES;
 • transmiterea cunoștințelor dobândite de către cadrele didactice participante la cursurile de formare profesională E+, cadrelor didactice din învățământul special și special integrat din centru;
 • creșterea nivelului rezultatelor școlare (media la purtare și media generală) și a incluziunii socio-școlare a elevilor centrului prin implementarea metodologiilor educaționale inovative învățate de către cadrele didactice participante la cursurile de formare profesionala Erasmus+.

DISEMINARE SI TRANSFER DE REZULTATE:

 • Ghid de utilizare a metodelor creative in educatia copiilor cu CES - găsiți aici;
 • Metode de predare inovative in clasa incluziva. Invatarea experientiala prin metode nonformale. Metoda outdoor-”Clasa fara pereti” - găsiți aici;
 • Ghid metodologic-Nevoi speciale si educatie incluziva, experienta italiana in depasirea segregarii - găsiți aici.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 1. Cerere pentru înscrierea la concursul de selecție;
 2. CV în format european care să cuprindă activități relevante pentru proiect;
 3. Scrisoare de intenție - în care candidatul va menționa propunerile privind modalitățile de diseminare, precum și modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect (diseminare, follow-up);
 4. Document de atestare/declarație pe propria răspundere privind competențele de comunicare în lb engleză, nivel minim B2;
 5. Document de atestare/declarație pe propria răspundere privind competențele de utilizare a calculatorului și a internetului;
 6. Declarație privind angajamentul de a participa la activitățile de pregătire a mobilității și de respectare a programului cursului;
 7. Declarație privind angajamentul de a realiza activități de diseminare și de follow-up;
 8. Declarație privind angajamentul de cofinanțare a mobilității;
 9. Fișă de evaluare;
 10. Documentele justificative.
*Notă:
 • fiecare candidat poate participa la un singur curs. Nu sunt acceptate mobilități dublate.
 • paginile dosarului vor fi numerotate, iar pagina corespunzătoare fiecărui document va fi trecută în OPIS
DEPUNEREA DOSARELOR:
 • perioada de depunere: 18.11.2021 - 19.11.2021, pâna la orele 16.00
 • dosarele se înregistrează și se depun la secretariatul C.S.E.I. „P.P. Neveanu”

LINKURI UTILE:

 • Site-ul programului Erasmus+ al Uniunii Europene - informatii gasiti aici;
 • Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale - informatii gasiti aici;
 • Direcţia de Sănătate Publică Timiş - Ministerul Sănătăţii - informatii gasiti aici;
 • eTwinning - informatii gasiti aici;
 • Online Linguistic Support - informatii gasiti aici;
 • Improve your language skills for free! - informatii gasiti aici;
 • CV Europass - informatii gasiti aici.

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

”Magia anotimpurilor”- Călător prin patru anotimpuri - Profesor pentru învățământul preșcolar Becu Loredana-Adina

Universul, Tainele cerului

”Spune unde este?„ – Poziții spațiale

"La mare în vacanță! "

"Mijloacele de transport"

"La oraș sau la sat"

Caiete de lucru propuse de profesor psihopedagogie specială Pisica Diana

"Orasul meu-Timisoara!" - Profesor pentru învățământul preșcolar Becu Loredana-Adina

Fise de lucru - Educatoare Reschl Daniela

"Jocul formelor geometrice" - Profesor pentru învățământul preșcolar Becu Loredana-Adina

"Jocul culorilor"

Lecție video propusa de profesor psihopedagog Gunaru-Stan Alexandra-Simona

Fișe de lucru propuse de profesor itinerant și de sprijin Ancuța Alexa

Caiete de lucru propuse de profesor psihopedagogie specială Pisica Diana

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Extracurriculare

În atribuțiile cadrelor didactice intră și organizarea activităților extracurriculare, inclusiv Școala Altfel, activități care se desfășoară în afara ariei curriculare. În proiectarea acestor activități, cadrele didactice se bazează pe elementele pozitive ale personalității elevilor, pe însușiri de ordin afectiv, moral, aptitudinal și intelectual.

S-a constat de-a lungul anilor că prin organizarea și desfășurarea de activități extracurriculare s-a îmbunătățit frecvența și performanța școlară. Aceste activități sprijină dezvoltare personală a elevilor.

Activitățile extrașcolare abordate în instituția noastră sunt din domenii diverse: activități cultural- artistice, tehnico-științifice, sportive, de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, de autoservire și autogospodărire, de educație pentru cetățenie democratică, de promovare a valorilor umanitare, de educație ecologică și protecție a mediului, de educație rutieră, de protecție și securitate a muncii etc.

Bucuria de a Dărui

Beneficiarii Terapiilor Specifice de la C.Ș.E.I „Paul Popescu Neveanu” au participat la activitățile derulate în cadrul Proiectului Județean „Bucuria de a Dărui” care a avut ca scop promovarea valorilor morale, a principiilor pe care se bazează viaţa unei societăţi, şi anume: ajutorarea aproapelui, altruismul, eliminarea egoismului, stimularea implicării în acţiuni de voluntariat, depăşirea barierelor legate de cultura, etnie, religie. Totodată se urmărește sprijinirea familiilor defavorizate din localitatea noastră sau din alte localităţi , dar și prijinirea copiilor care întâmpină dificultăţi de învăţare prin activităţi de recuperare.
Mulțumim partenerilor pentru implicare și deschidere, pentru activitățile interesante și captivante propuse.

Bucuria de a Dărui

Bucuria de a Dărui

Bucuria de a Dărui

Bucuria de a Dărui

Bucuria de a Dărui

Bucuria de a Dărui

Azi pot fi student

Beneficiarii Terapiilor Specifice de la C.Ș.E.I „Paul Popescu Neveanu” au participat la activitățile derulate în cadrul Proiectului Zonal „Azi pot fi student” care a avut ca scop pregătirea şi introducerea elevilor în mediul universitar, prin stimularea interesului şi a dorinţei de a urma o facultate, și formarea unei atitudini pozitive în raport cu viitorul educativ și profesional. Evenimentul a marcat promovarea parteneriatului educațional la nivelul instituțiilor partenere, îmbunătățind colaborarea dintre mediul școlar preuniversitar și cel academic.
Mulțumim partenerilor pentru implicare și deschidere, pentru activitățile interesante și captivante propuse.

Azi pot fi student

Azi pot fi student

Azi pot fi student

Azi pot fi student

Azi pot fi student

Pe Urmele Istoriei

Beneficiarii Terapiilor Specifice de la C.Ș.E.I „Paul Popescu Neveanu” au participat la activitățile derulate în cadrul Proiectului Regional „Pe Urmele Istoriei” care a avut ca scop dezvoltarea, consolidarea si manifestarea sentimentului patriotic, îmbogăţirea cunoștințelor istorice, întelegerea faptului că Marea Unire din 1918 a fost şi este unul dintre momentele cele mai importante din istoria poporului nostru, în vederea stimulării expresivităţii si imaginatiei creatoare prin desene, dezbateri si eseuri.
Mulțumim partenerilor pentru implicare și deschidere, pentru activitățile interesante și captivante propuse.

Pe Urmele Istoriei

Pe Urmele Istoriei

Pe Urmele Istoriei

Pe Urmele Istoriei

Pe Urmele Istoriei

Călători prin Anotimpuri

Beneficiarii Terapiilor Specifice de la C.Ș.E.I „Paul Popescu Neveanu” au participat la activitățile derulate în cadrul Proiectului Interjudețean „Călători prin Anotimpuri” care a avut ca scop încurajarea activităților de colaborare și a muncii în echipă între elevii cu cerințe educative speciale și grupul clasă, stimularea creativității și învățarea prin povești, stimularea expresivității și imaginației elevilor prin desen, pictură, colaj, dar și valorificarea mesajelor, informațiilor, gândurilor, trăirilor, sentimentelor legate de obiceiurile și tradițiile populare românești.
Mulțumim partenerilor pentru implicare și deschidere, pentru activitățile interesante și captivante propuse.

Calatori prin anotimpuri

Calatori prin anotimpuri

Calatori prin anotimpuri

Calatori prin anotimpuri

Calatori prin anotimpuri

NATURA MERITĂ RESPECTUL NOSTRU!

Asta au considerat cadrele didactice din C.Ș.E.I ,,P. Popescu-Neveanu’’ Timișoara , când și-au propus ca pe parcursul a patru săptămâni, împreună cu elevii mici și mari, să deruleze activități prin care NATURA să fie mult mai bine cunoscută și prețuită.

În ,,SĂPTĂMÂNA APEI,, au avut loc activitati prin care copiii au facut cunoștință cu mediul marin, au învățat să prețuiască apa, să nu o risipească, să facă experimente, etc.

În ,,SĂPTĂMÂNA PĂDURII’’am explorat ,,în lung și în lat,, formele de relief și am învățat să prețuim pădurea.

În ,,SĂPTĂMÂNA RECICLĂRII’’a fost tare distractiv, mai ales pentru cei mici. Am colectat împreună cu doamnele profesoare mult material reciclabil, fără să ne închipuim că pot să iasă din acesta atât de multe jucării și lucruri pe care să le folosim în activitățile noastre viitoare.

În ,,SĂPTĂMÂNA –FLORA ȘI FAUNA’’am învățat despre plante, animale, pasări care trăiesc pe teritoriul țării noastre. Am reușit să aflăm curiozități despre acestea. Am învățat să realizăm aranjamente simple pentru a ne face locul unde învățăm, frumos și prietenos.

La finalul activităților, am înțeles că putem și noi, chiar dacă suntem mici, să prețuim, să sortăm, să consumăm mai puțin, să respectăm mediul înconjurător pentru ca doar așa NATURA ne aduce doar lucruri frumoase.

1

2

3

4

5

5

5

5

5

5

5

5

ÎNVĂȚĂM SĂ CICULĂM

Proiectul educațional ÎNVĂȚĂM SĂ CICULĂM coordonat de doamna director, prof. Hamzescu Daniela, prof. Becu Loredana, prof. Pirtea Alina, prof. Reschl Daniela și prof. Tăut Maria, împreună cu echipa de cadre didactice de la grădinița C.Ș.E.I. ”P.Popescu Neveanu” au realizat cu preșcolarii diverse activități, individuale și în parteneriat, pe teme rutiere: Regulile de circulație, De-a pietonii și La plimbare. Prin acest proiect ne-am propus să facilităm cunoașterea normelor și regulilor de circulație pe drumurile publice la copiii preșcolari. Scopul nostru a fost formarea unor deprinderi de comportare civilizată pe stradă, înțelegerea necesității respectării regulilor de circulație și cunoașterea rolului polițistului în dirijarea circulației. Ne-am dorit să obișnuim copiii cu deplasarea pe spațiul special destinat pietonilor, cu respectarea benzilor pentru biciclete și a traseelor de acces. De viitor ne propunem să implicăm și părinții și comunitatea locală în astfel de activități..

ÎNVĂȚĂM SĂ CICULĂM

Kinetoterapia prin joaca

In data de 22.05.2023 la C.S.E.I. PP Neveanu a avut loc prima ediție a concursului judetean "Kinetoterapia prin joaca" coordonat de echipa de prof.kinetoterapie a scolii noastre compusa din Ivancescu Cristina, Bujor Mihaela si Curcan Cristina, alaturi de prof. Baderca Madalina si Ursu Mihaela implicate in jurizare si sponsorizare si cu sprijinul doamnelor director Hamzescu Dana si a directoarei adjuncte Pisica Diana, dar si de inspectorul de specialitate Nastor Flavius au reusit sa aduca buna dispozitie si sa puna in miscare copii si profesorii care i-au insotit la aceasta activitate.

1

2

3

4

5

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Recapitulare - Profesor psihopedagogie specială Novac Mioara

Fișe de lucru propuse de profesor psihopedagog Avram Anisoara

Fișe de lucru propuse de profesor psihopedagogie specială Apafaian Mihaela

Fișe de lucru propuse de profesor itinerant și de sprijin Ifrim Doina

Fișe de lucru propuse de profesor educator Lucan Sorina

Fișe de lucru propuse de profesor educator Dragotă Ancuța

Fișe de lucru propuse de profesor itinerant și de sprijin Vanci Codruța

Fișe de lucru propuse de profesor psihopedagogie specială Verșigan Daniela

Fișe de lucru propuse de profesor itinerant și de sprijin Fiț Andreea

Lecții video și fișe de lucru propuse de profesor psihopedagog Dozescu Adelina

Lecție video propusa de profesor psihopedagog Gunaru-Stan Alexandra-Simona

Fișe de lucru propuse de profesor itinerant și de sprijin Corneliu Dragomir

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Concursuri școlare

Copiii din centrul nostru participă la diverse concursuri și expoziții de unde se întorc cu diplome și premii.

Prin implicarea și participarea copiilor la astfel de acțiuni, cadrele didactice le pune în valoare abilitățile artistice și sportive, îi încurajează să se exprime prin intermediul artei, muzicii, sportului, le valorifică potențialul psiho-aptitudinal, le dezvoltă creativitatea și le lărgește orizontul gândirii. Copilul învață să fie responsabil și să acționeze conform personalității lui.

Participarea la astfel de concursuri vizează scopuri cultural-umane, mizează pe dezvoltarea armonioasă a personalității, pe asmilarea valorilor culturale și integrarea socială a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Uniți prin pași de dans

Aflat la ediția a-II-a, Festivalul Regional de dans ”Uniți prin pași de dans” a reunit formații de dans de la mai multe școli și centre pentru educație incluzivă din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Brașov. Folclorul coregrafic românesc este foarte bogat iar frumusețea acestor dansuri au fost apreciate până dincolo de granițele țării noastre. Păstrarea folclorului ține de activarea identității naționale, și cum o poți face mai bine, decât prin dansuri și versuri populare.

Dansul înseamnă terapie și socializare, dansul înseamnă emoție și trăire. Formațiile de dansatori de la toate insituțiile implicate în proiect au dat dovadă de implicare, multă dragoste și prețuire a istoriei și folclorului. Elevii au făcut o mică paradă a costumelor populare specifice zonei și stilului de dans abordat, au reamintit de vechile obiceiuri și tradiții românești. Dar dacă ne referim strict la dans, energia și vitalitatea abodată de mici dansatori sunt de apreciat și merită toată atenția noastră.

Cu multă forță și multă voie bună, copiii au trăit fiecare pas de dans care i-a unit în această pasiune pentru dansul popular românesc. Juriul a fost impresionat de calitățile de dansatori ale copiilor participanți și pe această cale le mulțumim pentru participare și jurizare. Acești copiii și-au meritat pe deplin aplauzele, premiile și cupele câșigate.

Dans

Dans

Dans

Dans

Dans

Dans

Dans

Dans

Dans

Dans

Dans

Festivalul național de dans "Împreună pentru viitor"

În cadrul Strategiei naționale de acțiune comunitară, școala noastră alături de C.D. Loga a participat la Festivalul național de dans Împreună pentru viitor unde am prezentat un dans standard: vals obținând Premiul I.

Copiii au dat dovadă de multă sensibilitate și eleganță pe ringul de dans. Au avut carismă și au ținut foarte bine ritmul, reușind să facă impresie și să atragă aprecierile juriului, primind aplauze bine-meritate. Drept-urmare, copiii au fost premiați și au primit aprecierile doamnei baronese Emma Harriet Nicholson, Baronesa de Winterbourne.

S.N.A.C.

S.N.A.C.

S.N.A.C.

S.N.A.C.

S.N.A.C.

Festivalul Regional de Teatru pentru copiii din învățământul special, ediția a VIII-a

Elevii din școlile speciale și-au demonstrate talentul și priceperea în domeniul actoriei, pe scena Teatrului Municipal ”Traian Grozăvescu” din Lugoj.

Ajuns la cea de-a VIII-a ediție, Festivalul Regional de Teatru pentru copiii din învățământul special, organizat de C.S.E.I. ”Alexandru Roșca” din Lugoj, a reunite reprezentanți de seamă din Timișoara, Recaș, Caransebeș, Reșița și, bineînțeles, Lugoj.

”Copiii sunt foarte încântați să participe la acest proiect, sunt doritori să evolueze pe scenă, să-și arate talentul și creativitatea. Organizăm acest concurs pentru cultivarea sensibilității artistice, stimularea și dezvoltarea creativității, a spiritului de competiție al copiilor și îmbunătățire a imaginii școlii în comunitate. Le mulțumesc tuturor cadrelor didactice, care s-au ocupat de pregătirea copiilor și nu în ultimul rând tuturor colegilor care au ajutat în organizarea festivalului”, ne-a declarat Viorica Paraschivu, director la C.S.E.I. ”Alexandru Roșca”.

Elevii școlii noastre au interpretat cu mult entuziasm și bucurie sceneta ”Vizita” de I.L. Caragiale. Juriul a fost impresionat de mimica expresivă a copiilor, de jocul nuanțat și plin de umor, dezinvoltura gesturilor și expresivitatea costumelor.

Jurizarea a fost realizată de specialiști, oameni de teatru, Tudor Trăilă, directorul teatrului municipal ”Traian Grozăvescu”, doamna professor Tilore Kortner, Ileana Căprariu, actriță a teatrului lugojean, și prof. Simona Berghin, director Clubul Copiilor.

Elevii de la C.Ș.E.I. ”P.P. Neveanu au participat cu piesa ”Vizită” si au obținut:

 • premiul I al Festivalului pentru interpretarea piesei
 • premiul pentru „Cel mai bun actor”
 • premiul pentru „Cel mai hazliu actor”
 • premiul pentru „Cele mai frumoase costume”

Festival de teatru

Festival de teatru

Festival de teatru

Festival de teatru

Festival de teatru

Festival de teatru

Festival de teatru

Manifestarea sportivă ”Știu că poți!”

Pentru a marca Ziua Universală a Drepturilor Copilului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, a organizat manifestarea sportivă ”Știu că poți!” destinată copiilor cu dizabilități din centre de ocrotire și din comunitate, acțiune la care au participat și elevii școlii noastre. Copiii au obținut performanțe deosebite la probele de Alergare 50 m, Aruncare la coșul de baschet și Proba de tenis de masă, obținând Locurile II și III, premiile fiind înmânate de gimnasta Simona Amânar.

Știu că poți!

Știu că poți!

Știu că poți!

Maratonul Special Daf Junior

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Educație Fizică și Sport împreună cu Primaria Giroc au organizat Maratonul Special Daf Junior constând în activități fizice pentru copiii cu nevoi speciale din Jud.Timiș în acord cu standardele actuale, promovând și susținând cele mai înalte valori de profesionalism și competență. Reprezentantul școlii noastre la maraton a obținut Locul 3.

Daf Junior

Daf Junior

Daf Junior

Hidrokinetoterapia schimba vieti

Prin hidrokinetoterapie ne dorim să cultivăm interesul elevilor pentru practicarea sistematică a terapiei acvatice şi a înotului. Exerciţiile în apă, cuprind un ansamblu de tehnici care utilizează apa în scop terapeutic şi este adesea necesară ca o completare a tehnicilor din kinetoterapie. Mişcările se pot executa mai ușor în apă astfel recuperarea grupelor musculare deficitare se efectuează în condiţii favorabile.

Prin aceste exerciții dezvăluim elevilor frumuseţea sportului, beneficiile pe care le oferă, îi ajutăm să manifeste un comportament disciplinat prin respectarea regulilor impuse în bazinul de înot şi nu numai.

Acestor elevi le oferim ocazia de a participa la competiţii astfel ca ei sa fie mândrii de rezultatele obţinute în urma muncii lor. Participăm la competiţii între copii cu dizabilităţi şi invităm personalităţi din oraş pentru a creşte gradul de acceptare şi non-discriminare a copiilor.

hidrokinetoterapie

hidrokinetoterapie

hidrokinetoterapie

hidrokinetoterapie