Blue Flower

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Învățământ gimnazial

Prin activitățile desfășurate la ciclul gimnazial dorim să valorificăm potenţialul de învățare și dezvoltare a elevilor. Intervenția specifică pe care o abordăm are ca direcție facilitarea accesului spre normalizare și integrare. Implementăm programe personalizate de recuperare/învăţare adecvate nivelului de dezvoltare intelectuală, realizăm stimulare cognitivă și adaptare curriculară. Strategiile didactice sunt diferențiate și centrate pe elev.

Adoptăm metode și mijloace eficiente în activitatea didactică în vederea dezvoltării competențelor de învățare și a abilităților individuale ale elevilor. În vederea integrării socioprofesională viitoare, identificăm nevoile de învățare și dezvoltare a copiilor cu dizabilități cognitive, le dezvoltăm motivația pentru învățare și formare continuă.

Asigurăm un proces de evaluare transparent, obiectiv, ritmic, modern, prin valorificarea valențelor educative ale fiecărei activități didactice și promovarea experienței didactice pozitive. Întreaga activitate este centrată pe eficientizarea actului educațional, îmbunătățirea frecvenței, a stării de disciplină a elevilor și optimizarea calității vieții școlare.

Ținta noastră este îmbunătățirea gradului de adaptabilitate al copiilor cu dizabilități la mediul social, formarea unei personalități apte de a participa activ la viața de familie, de grup profesional și social.