Blue Flower

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva "Paul Popescu Neveanu"

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva "Paul Popescu Neveanu" - Acreditare Erasmus

 
 • Procedura selecție cadre didactice C.S.E.I. ”P.P. NEVEANU” - găsiți aici;
 • Procedura suplinire mobilități - găsiți aici;
 • Condiții selecție - găsiți aici.
 • Curs Spania - găsiți aici.
 • Curs Portugalia - găsiți aici.
 • Curs Malta - găsiți aici.
 • Acreditare ERASMUS+ prezentare - găsiți aici.

ETAPA I

Tabel Rezultate Evaluare Dosare Candidati Erasmus - găsiți aici.

Programare Proba Interviu Candidati Erasmus - găsiți aici.

Tabel Rezultate Evaluare Dosare si Interviu Candidati Erasmus - găsiți aici.

Rezultate FINALE Etapa 1 Concurs Selectie Erasmus 2023-2024 - găsiți aici.

ETAPA II

Apel - Conditii - Anexe Etapa II Selectie Mobilitati Erasmus 2023-2024 - găsiți aici.

PO selectie cadre didactice CSEI "P.P. NEVEANU" - găsiți aici.

PO suplinire mobilitati - găsiți aici.

Curs Spania - găsiți aici.

Curs Portugalia - găsiți aici.

Comunicare importanta Echipa de Acreditare Erasmus+ - găsiți aici.

Tabel Rezultate Evaluare Dosare Candidati Erasmus - găsiți aici.

Programare Proba Interviu Candidati Erasmus - găsiți aici.

Tabel Rezultate Evaluare Dosare si proba Interviu Candidati Erasmus - găsiți aici.

Rezultate FINALE Etapa 2 Concurs Selectie Erasmus 2023-2024 - găsiți aici.

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

”Magia anotimpurilor”- Călător prin patru anotimpuri - Profesor pentru învățământul preșcolar Becu Loredana-Adina

Universul, Tainele cerului

”Spune unde este?„ – Poziții spațiale

"La mare în vacanță! "

"Mijloacele de transport"

"La oraș sau la sat"

Caiete de lucru propuse de profesor psihopedagogie specială Pisica Diana

"Orasul meu-Timisoara!" - Profesor pentru învățământul preșcolar Becu Loredana-Adina

Fise de lucru - Educatoare Reschl Daniela

"Jocul formelor geometrice" - Profesor pentru învățământul preșcolar Becu Loredana-Adina

"Jocul culorilor"

Lecție video propusa de profesor psihopedagog Gunaru-Stan Alexandra-Simona

Fișe de lucru propuse de profesor itinerant și de sprijin Ancuța Alexa

Caiete de lucru propuse de profesor psihopedagogie specială Pisica Diana

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Centrul Școlar pentru Educație Incluziva "Paul Popescu Neveanu" - Proiect Erasmus+

TITLU PROIECT: Șanse egale pentru toți | Equal chances for all

DURATA PROIECTULUI: 24 luni

VALOAREA GRANTULUI APROBAT: 44.760 euro

NUMĂR TOTAL DE PARTICIPANȚI LA ACTIVITĂȚILE DE MOBILITATE: 18

PARTICIPANȚI: cadre didactice ale C.S.E.I. „Paul Popescu Neveanu” Timișoara

NUMĂR CURSURI: 3

 • CREATIVE METHODS IN SPECIAL NEEDS EDUCATION - propus pentru perioada 17.01.2022 - 23.01.2022 in Santa Cruz de Tenerife (Spania) - informatii despre curs gasiti aici;
 • INCLUSIVE METHODOLOGIES IN THE CLASSROOM - propus pentru perioada 28.02.2022 - 04.03.2022 in Valencia (Spania) - informatii despre curs gasiti aici;
 • SPECIAL NEEDS AND INCLUSIVE EDUCATION, THE ITALIAN EXPERIENCE OF OVERCOMING SEGREGATION - propus pentru perioada 27.03.2022 - 02.04.2022 in Bologna (Italia) - informatii despre curs gasiti aici.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • dezvoltarea competențelor de specialitate pentru un număr de 18 cadre didactice de la CSEI „Paul Popescu Neveanu” Timișoara, prin participarea la cursuri de formare profesională finanțate prin programul Erasmus+ în perioada de mobilitate a proiectului, în vederea creșterii calității serviciilor educaționale oferite elevilor cu CES;
 • transmiterea cunoștințelor dobândite de către cadrele didactice participante la cursurile de formare profesională E+, cadrelor didactice din învățământul special și special integrat din centru;
 • creșterea nivelului rezultatelor școlare (media la purtare și media generală) și a incluziunii socio-școlare a elevilor centrului prin implementarea metodologiilor educaționale inovative învățate de către cadrele didactice participante la cursurile de formare profesionala Erasmus+.

DISEMINARE SI TRANSFER DE REZULTATE:

 • Ghid de utilizare a metodelor creative in educatia copiilor cu CES - găsiți aici;
 • Metode de predare inovative in clasa incluziva. Invatarea experientiala prin metode nonformale. Metoda outdoor-”Clasa fara pereti” - găsiți aici;
 • Ghid metodologic-Nevoi speciale si educatie incluziva, experienta italiana in depasirea segregarii - găsiți aici.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ:

 1. Cerere pentru înscrierea la concursul de selecție;
 2. CV în format european care să cuprindă activități relevante pentru proiect;
 3. Scrisoare de intenție - în care candidatul va menționa propunerile privind modalitățile de diseminare, precum și modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect (diseminare, follow-up);
 4. Document de atestare/declarație pe propria răspundere privind competențele de comunicare în lb engleză, nivel minim B2;
 5. Document de atestare/declarație pe propria răspundere privind competențele de utilizare a calculatorului și a internetului;
 6. Declarație privind angajamentul de a participa la activitățile de pregătire a mobilității și de respectare a programului cursului;
 7. Declarație privind angajamentul de a realiza activități de diseminare și de follow-up;
 8. Declarație privind angajamentul de cofinanțare a mobilității;
 9. Fișă de evaluare;
 10. Documentele justificative.
*Notă:
 • fiecare candidat poate participa la un singur curs. Nu sunt acceptate mobilități dublate.
 • paginile dosarului vor fi numerotate, iar pagina corespunzătoare fiecărui document va fi trecută în OPIS
DEPUNEREA DOSARELOR:
 • perioada de depunere: 18.11.2021 - 19.11.2021, pâna la orele 16.00
 • dosarele se înregistrează și se depun la secretariatul C.S.E.I. „P.P. Neveanu”

LINKURI UTILE:

 • Site-ul programului Erasmus+ al Uniunii Europene - informatii gasiti aici;
 • Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale - informatii gasiti aici;
 • Direcţia de Sănătate Publică Timiş - Ministerul Sănătăţii - informatii gasiti aici;
 • eTwinning - informatii gasiti aici;
 • Online Linguistic Support - informatii gasiti aici;
 • Improve your language skills for free! - informatii gasiti aici;
 • CV Europass - informatii gasiti aici.

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Recapitulare - Profesor psihopedagogie specială Novac Mioara

Fișe de lucru propuse de profesor psihopedagog Avram Anisoara

Fișe de lucru propuse de profesor psihopedagogie specială Apafaian Mihaela

Fișe de lucru propuse de profesor itinerant și de sprijin Ifrim Doina

Fișe de lucru propuse de profesor educator Lucan Sorina

Fișe de lucru propuse de profesor educator Dragotă Ancuța

Fișe de lucru propuse de profesor itinerant și de sprijin Vanci Codruța

Fișe de lucru propuse de profesor psihopedagogie specială Verșigan Daniela

Fișe de lucru propuse de profesor itinerant și de sprijin Fiț Andreea

Lecții video și fișe de lucru propuse de profesor psihopedagog Dozescu Adelina

Lecție video propusa de profesor psihopedagog Gunaru-Stan Alexandra-Simona

Fișe de lucru propuse de profesor itinerant și de sprijin Corneliu Dragomir